Rakare linje. Den 26 mars 2017

Helsingin Sanomat publicerade den 3 mars en artikel med rubriken "Helsingin metrosuunnitelmat menivät mönkään myös idässä – Östersundomin uusi ratalinjaus toisi 180 miljoonan lisälaskun". Här berättas att det beräknade priset på metrolinjen till Östersundom stigit från 631 till 813 miljoner euro.  I Eila Ratasvuoris utredning "Selvitys kuntajakolain edellytysten täyttämisestä", som förvaltningscentralen sände inrikesministeriet hösten 2006 och som utredningsman Pekka Myllyniemi plagierade, kalkylerades det med ett pris på blygsamma140-150 miljoner euro för en 6,3 km lång metrolinje med 4 stationer. (Se "Långdragen och komplicerad beslutsprocess. Den 5 december 2009".)
Helsingfors stadsplaneringskontor publicerade den 10 mars ett meddelande med rubriken "Yleiskaavaan suunnitellaan suorempaa metrolinjausta". Den nya "rakare" linjen är det sydligare alternativet på bilden ovan.

Rautava vill inkorporera mera av Vanda. Den 26 februari 2017


Den 29 januari publicerade Helsingin Sanomat en artikel med rubriken "Vantaa ei halua maksaa senttiäkään itämetrosta – Helsingissä väläytetään Vantaan kaakkoisosan kaappaamista". I artikeln kan man läsa följande:
Vantaan kaakkoiskulma Porvoonväylän eteläpuolella pitäisi liittää Helsinkiin, jotta metroa Mellunmäestä Östersundomiin päästään rakentamaan. Näin sanoo Risto Rautava (kok), joka johtaa Helsingin kaupunkisuunnittelulautakuntaa.
”Jos Vantaa sanoutuu irti metron kustannuksista, alue pitäisi liittää Helsinkiin. Muuten metron rakentaminen viivästyy helposti 20 vuotta ja se hidastaa koko alueen rakentumista”, Rautava sanoo.
Det kan noteras att det var den nuvarande ordföranden för Helsingfors stadsplaneringsnämnd och tidigare stadsstyrelseordföranden Risto Rautava (saml.) som år 2005 offentligt lade fram förslaget att "öpnna gränsen till Sibbo". (Se "Sandhamn. Den 19 februari 2007".)

I artikeln ges även lite ny information om tidtabellen för generalplanen för Östersundom:
Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaavaehdotus oli määrä laittaa nähtäville maaliskuussa, mutta suunnitelmat menevät nyt uusiksi Vantaan vetäytyessä metrovastuusta. Ehdotus voisi valmistua näillä näkymin vuoden loppuun mennessä.
Rautavas initiativ till att inkorporera ytterligare en del av Vanda har inte fått någon respons i andra medier, men Helsingin Sanomat hade följande dag en ledarartikel med rubriken "Östersundomin suunnittelu törmäsi taas ongelmiin". Här noteras bara att "Tästä suivaantuneena Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnan puheenjohtaja Risto Rautava (kok) olisi jopa ­valmis ottamaan palan Vantaata Hel­singille, jotta metron rakentaminen ei lykkääntyisi kohtuuttomasti".

På denna blogg har jag uppmärksammat att Rautava i mars 2005 föreslog att man öppnar gränsen till Sibbo istället för att bebygga Sandhamn, men enligt (en fotnot i) rapporten "Classification of Green Spaces in Helsinki and Vantaa" tog Rautava ett motsvarande initiativ redan sommaren 2003. I rapporten kommer Matti Hannikainen även med andra intressanta synpunkter:
The incorporation and development of Östersundom exemplified the impact of the creation of nature reserves on town planning. What actually saved many public green spaces in the 2002 master plan of Helsinki was the idea of the city to utilise its land located outside its boundaries. It seems that the idea was presented perhaps for the first time in public when the City Council approved the 2002 plan when some councillors regretted that the military island of Santahamina was not earmarked for housing.55 In contrast, other councillors, notably Risto Rautava, suggested use of hundreds of hectares of land owned by the city in Östersundom adjoining eastern boundaries of Helsinki. Eventually, in 2008 the government resolved to incorporate Östersundom from the municipality of Sipoo to Helsinki. However, the city of Helsinki faced a problem concerning its use, because substantial areas of the annexed area were under statutory nature reserves and there was a strong public opinion that the large recreational area called Sipoonkorpi should be preserved as a national park. After a brief, but efficient lobbying, the government decided to establish Sipoonkorpi area as a new national park in 2011 effectively restricting land use of Östersundom. The most important point was the strong sentiment of the public for a (forested) national park. It reflected disparity among different kinds of green spaces.

Planerna på is. Den 29 januari 2017

I mitt senaste inlägg "Österns metrolinje. Den 25 december 2016" skriver jag om en artikel i Helsingin Sanomat 29.11.2016 med rubriken "Pyy, ruisrääkkä ja kehrääjä voittivat Helsingin kaupungin – Östersundomin metrolinjaa siirrettiin pohjoiseen", där man kan läsa om planer på att flytta metrolinjen norrut. Några dagar senare svarade tidningen Östnyland med en artikel med rubriken "Sibbo vill ha utbyggnad i Östersundom". Artikeln inleds med följande ingress:

Metron skulle gå till Östersundom 2014 var det tänkt. Nu lägger Helsingfors och Vanda alla planer på is och det påverkar utbyggnaden i södra Sibbo.

Metrolinjen var huvudargumentet för hela inkorporeringen, men nu ser det inte ut att bli någon metro inom en överskådlig framtid. Sedan kan man fråga sig vem som är "Sibbo" eller vem i Sibbo som i Sibbo vill ha utbyggnad i Östersundom. De massiva planerna för Söderkulla eller "Sibbesborg" kommer i varje fall inte att förverkligas, eftersom de kräver en metrolinje och indirekt utbyggnad av Östersundom. Även utan Östersundom kommer östmetrons kapacitet att ta slut, då tågen måste förkortas på grund av västmetrons korta perronger. Någon kapacitet för passagerare från "Sibbesborg" kommer inte att finnas, fastän man i framtiden lyckas med att automatisera metrolinjen.

När Helsingin Sanomat år 2012 skrev att Sibbo vill ha metro, så var det Sibbos dåvarande utvecklingsdirekrtör Mikko Aho som sade att "kunta toivoo tänne metroa". (Se "Kunta toivoo metroa. Den 7 maj 2012".) Sedan dess har Aho anställts som chef på Helsingfors stadsplaneringskontor.

Den 11 december publicerade Hufvudstadsbladet en artikel med rubriken "Byggboom utan like i Helsingfors – sex-sjutusen nya boenden varje år". Här kan man läsa följande:

Östersundom är så omstritt, stort och komplicerat med anledning av Natura 2000 och andra naturskyddsaspekter, att Helsingfors stad bereder en egen generalplan för området.
Arbetet med generalplanen för Östersundom inleds vid årsskiftet, säger stadsplaneringskontorets chef Mikko Aho

Arbetet med en gemensam delgeneralplan för Östersundom inleddes redan för över fem år sedan innan man inledde arbetet med den nya generalplanen för (övriga) Helsingfors, som stadsfullmäktige godkände senaste höst. Om Mikko Aho säger att arbetet med generalplanen för Östersundom inleds vid årsskiftet, så är det en bekräftelse på att arbetet för tillfället är lagt på is. De ursprungliga motiveringarna till en skild delgeneralplan för Östersundom var närmast de motsatta. Östersundom hade inte tid att vänta på en ny generalplan för Helsingfors eller ens på en ny landskapsplan. I verkligheten gick det precis tvärtom. Östersundom-området måste lämnas bort från den senaste etapplandskapsplanen, så att landskapsplanen inte skulle fördröjas på grund av Östersundom.

Till ledaren "Östersundomin suunnittelu törmäsi taas ongelmiin" i dagens nummer av Helsingin Sanomat och gårdagens artikel "Vantaa ei halua maksaa senttiäkään itämetrosta – Helsingissä väläytetään Vantaan kaakkoisosan kaappaamista" i samma tidning återkommer jag i ett senare inlägg.Österns metrolinje. Den 25 december 2016


Ruriken på huvudnyheten  på paradsidan i Helsingin Sanomat den 29 november löd "Natura siirsi idän metrolinjaa". Rubriken på den egentiga artikeln var inte så saklig: "Pyy, ruisrääkkä ja kehrääjä voittivat Helsingin kaupungin – Östersundomin metrolinjaa siirrettiin pohjoiseen". Helsingin Sanomat publicerade i januri en artikel med rubriken "Pyyn ja ruisrääkän suojelu uhkaa kaataa itämetron jatkon Östersundomiin" där man lika så skylde motgångarna för metrolinjen på järpe och kornknarr. Då svarade Jukka Hintikka, som är ordförande för Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa, med en insändare med rubriken "Östersundomia uhkaa kelvoton kaavoitus, ei pyy" där han noterar att det till grund för Natura-skyddet finns 9 naturtyper, 28 växt- och svamparter, en insektart och 22 fågelarter. (Se "Östersundom får vänta på kommande generationer. Den 31 januari 2016".)
Enligt det nya förslaget skulle metrolinjen först gå 3 km från Mellungsbacka genom Vanda innan linjen når Östersundom och Helsingfors igen. Helsingfors stad publicerade redan den 15 juni ett meddelande med rubriken "Yleiskaavassa vaihtoehtona pohjoisempi metrolinjaus". (Se "Tio år senare. Den 26 juni 2016".) Nu kom Helsingin Sanomat med mera detaljer. En station föreslås placeras i Västersundom i Vanda på ett område som enligt gällande landskapsplan är en del av en ekologisk korridor. Vanda har inga intressen av att inom de närmaste årtiondena bygga ut Västersundom, speciellt som marken för det tänkta nya stationsområdet ägs av Helsingfors. Det kan vara på sin plats att påminna om att det huvudsakliga argumentet för inkorporeringen av sydvästra Sibbo just var metrolinjen.


Utlåtande om alternativ till jordlagring. Den 27 november 2016Det förefaller inte att hända någonting i Östersundom, vilket jag tycker att i sig är bra. Vill man notera någonting från november, så är det att NTM-centralen publicerade ett utlåtande om förslagen till platser för jordlagring. (Se "Massiv marktipp. Den 3 februari 2013".) I utlåtandet noteras bl.a. att samtliga alternativ torde ha långvariga skadliga följder för så väl nuvarande och komande invånare som för Natura 2000-områdets naturvärden.

Utredningsområde. Den 30 oktober 2016

Under det gångna året har det inte hörts mycket om planeringen av Östersundom. Den 19 oktober publicerade ändå Yhteinen Östersundom / Helsingfors stadsplaneringskontor ändå ett meddelande och nyhetsbrev, det andra för i år. Innehållet är i det stora hela det samma som i nyhetsbrev 1 från i juni. Det handlar bl.a. om en förvaringsplats för jord och en nordligare linjedragning för metron. Angående området för jordförvaring heter det att "Maa-ainesten käsittelyalueen kolmesta vaihtoehtoisesta sijaintipaikasta ollaan esittämässä lähimpänä nykyistä Landbon moottoritieliittymää sijaitsevaa vaihtoehtoa." Den informationen hade stadplaneringskontoret förmedlat i form av en kommentar på webbplatsen Yhteinen Östersundom en dag tidigare. Den enda egentliga nyheten i meddelandet/nyhetsbrevet är att en del av Sundsberg föreslås bli utredningsområde i nästa förslöag till generalplan.Lex Malm. Den 25 september 2016

De som vill bevara flygverksamheten i Malm har tagit till alla tänkbara medel. Det senaste är ett medborgarinitiativ till en speciallag för flygplatsen i Malm, "Lex Malmi", som anhängiggjordes den 10 augusti. Redan under en månad har man kommit upp till 40 000 underteckningar, vilket tyder på att medborgarinitiativet kommer att gå vidare till riksdagen. I motiveringarna talas det en hel del om Östersundom:

Sipooseen kuuluneesta Östersundomista liitettiin valtioneuvoston hyväksynnällä suuri alue Helsinkiin vuonna 2009 nimenomaisesti pääkaupungin asuinrakentamisen tonttivarannoksi. Alueliitosta valmisteltaessa annettiin ymmärtää sen vähentävän painetta Helsinki-Malmin lentopaikan asuntorakentamiseen. Esimerkiksi Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori totesi Helsingin Sanomissa 7.7.2006: "Tässä yhteydessä olisi viisasta, että kaupunkisuunnitteluvirastossa otettaisiin aikalisä Malmin lentokentän suunnittelun suhteen. Näillä on kiistatta liittymäkohtia toisiinsa." Helsingin kaupunkiin kuuluvan Östersundomin alueen pinta-ala on noin 29 km², josta Natura-alueita suojavyöhykkeineen on noin 9 km². Kovaa maata koko Helsingin kaupunkiin kuuluvasta Östersundomin alueesta on noin 25 km².
Malmin varsinaisen lentokenttäalueen pinta-ala on 1,38 km², mikä vastaa noin 1/16 Östersundomissa Natura-alueiden ulkopuolella olevasta pinta-alasta.
Helsingin kaupunkiin kuuluvia alueita Östersundomissa ei ole sisällytetty Helsingin kaupungin valmisteilla olevaan yleiskaavaehdotukseen.

Speciellt intressant är citatet av Jan Vapaavuori. Det har jag inte noterat förut. Citatet är ur en artikel med rubriken "Malmin lentokenttä saattaa säilyä Sipoon ja Helsingin rajansiirtojen takia" och över- och underrubrikerna "Pientalojen rakentamispaine kohdistuu Sipooseen" respektive "Kaikissa puolueissa on jo ymmärrystä Malmin kentälle". Jag återger här lite mera ur artikeln från den 7 juli 2006:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori (kok) katsoo, että Malmin kentän merkitys on juuri pientalorakentamisessa. "Läntisen Sipoon mahdollinen liittäminen Helsinkiin muuttaisi olennaisesti tämän asetelman." "Tässä yhteydessä olisi viisasta, että kaupunkisuunnitteluvirastossa otettaisiin aikalisä Malmin lentokentän suunnittelun suhteen. Näillä on kiistatta liittymäkohtia toisiinsa."

Vapaavuori kände naturligtvis till beröringspunkterna. En vecka senare höll statsminister Matti Vanhanen sitt tal vid bostadsmässan i Esbo, där han bl.a. sade att "Toivon siksi vakavasti, että Helsingin kaupunki harkitsisi uudestaan Malmin kentän kohtaloa ja keskittäisi voimansa huomattavasti edullisempaa asuntokantaa tuottaviin Sipoon alueisiin."Google+ Followers